Zalety surowców tworzyw sztucznych

  • 03.01.2019, 16:00
  • Grupa Tipmedia
Zalety surowców tworzyw sztucznych
Surowce tworzyw sztucznych są materiałami o szczególnych właściwościach. Przedmioty zrobione z wykorzystaniem surowców tworzyw sztucznych są aktualnie w każdym aspekcie życia.

Wykorzystanie surowców tworzyw sztucznych

Mają bardzo wiele zastosowań. Produkcja tworzyw sztucznych i ich użycie w przemyśle to bardzo rozbudowane zagadnienie, ale ciekawe. Co można wyprodukować mając surowce tworzyw sztucznych? W jaki sposób otrzymuje się tworzywa sztuczne?

Jakie stosuje się w produkcji surowce tworzyw sztucznych?

Surowce tworzyw sztucznych, czyli polimery nazywa się zwyczajowo plastikiem. Jednak typów tworzyw sztucznych jest naprawdę wiele. Można to dostrzec nawet w codziennym życiu. Plastikowa butelka po napoju jest zrobiona z innego tworzywa niż plastikowe krzesło ogrodowe. Wynika to stąd, że tworzywa sztuczne są produkowane z rozmaitych surowców tworzyw sztucznych. Dzięki temu otrzymuje się tworzywa o odmiennych właściwościach. Surowcami, które wykorzystuje się do produkcji tworzyw sztucznych są surowce naturalne i materiały organiczne. Na przykład celuloza, ropa naftowa, gaz ziemny lub gaz łupkowy. Przede wszystkim stosuje się ropę naftową, która w najwcześniejszym etapie produkcji jest destylowana w rafinerii. W czasie destylacji wydziela się mieszaniny składników o rozmaitej temperaturze wrzenia nazywane frakcjami.

Czym jest frakcja gazowa?

Frakcja gazowa złożona jest z węglowodanów, to znaczy związków chemicznych, wśród których znajdują się atomy węgla i wodoru, wykorzystywane do polimeryzacji. Tworzywa sztuczne uzyskuje się w procesie polimeryzacji pod wpływem właściwych katalizatorów. Polimeryzacja odnosi się do łączenia krótkich cząsteczek (monomerów), takich jak na przykład etylen, w długie łańcuchy polimerowe. Od tego wzięła się nazwa polietylen. Ogólnie rzecz biorąc są dwie grupy polimerów: termoplasty i duroplasty. Termoplasty to surowce tworzyw sztucznych, które pod wpływem ciepła miękną. Po ochłodzeniu jeszcze raz twardnieją. Natomiast druga grupa, duroplasty, czyli tworzywa termoutwardzalne, zostają twarde po uformowaniu. Nie miękną pod wpływem wysokiej temperatury.

Jakie mają zastosowania surowce tworzyw sztucznych?

Surowce tworzyw sztucznych są bardzo wszechstronnymi materiałami. To umożliwia praktycznie ich nieograniczone stosowanie. Dzięki temu, że polimery są lekkimi materiałami, mogą w prosty sposób zastąpić szkło oraz różne inne materiały. Ze względu na to plastikowe butelki wypierają szklane, ponieważ są produkowane w ogromnych ilościach. To, że występują przeźroczyste tworzywa sztuczne, powoduje, że mogą być one zastosowane do produkcji przyrządów optycznych. Plastikowe szkła do okularów korekcyjnych to bardzo duże udogodnienie, w szczególności dla osób, które posiadają sporą wadę wzroku. Szklane szkła byłyby bardzo ciężkie. Surowce tworzyw sztucznych są wyjątkowo odporne na korozję. Można je stosować we wszystkich miejscach, w których produkty mają kontakt z wodą lub z wilgocią. Wykorzystuje się je w: elektronice, przemyśle odzieżowym, transporcie, rolnictwie i w medycynie.

Grupa Tipmedia
--- Artykuł sponsorowany ---
Podziel się: