XV Sesja RG Widuchowa * Znany jest porządek obrad najbliższej przyspieszonej sesji.

  • 27.10.2016, 16:54 (aktualizacja 30.10.2016, 10:44)
  • Piotr Waydyk
XV Sesja RG Widuchowa * Znany jest porządek obrad najbliższej przyspieszonej…
Znany jest porządek obrad najbliższej XV Sesji Rady Gminy Widuchowa, która ma się odbyć w środę 2 listopada 2016 roku. Skąd ten pośpiech? Przecież zakładano, że radni spotkają się pod koniec listopada?

   

     Odpowiedź może być w tym przypadku tylko jedna. Przyspieszenie zapewne związane jest z rozstrzygnięciem trzeciego przetargu na przybudowę drogi na Bolkowice, które przypada dokładnie na godzinę 8.00 w tym samym dniu. Ten punkt może być omawiany tylko przy projekcie uchwały dotyczacej zmian w budżecie gminy. Inne gorące tematy, które oznaczyłem w porządku obrad na czerwono, natomiast pogrupioną czcionką przedstawiłęm swoją prognozę wydarzeń, to:

     

      Obrady sesji poprzedzają jak zawsze posiedzenia komisji stałych Rady Gminy, których zadaniem jest  opiniowanie projektów uchwał na XV Sesję Rady Gminy Widuchowa. Jedna już sie odbyła w dniu 28 października 2016 r. o godz. 8.30 (Komisja Samorządu i Oświaty), natomiast druga odbędzie się w poniedziałek 31 października 2016 r. o godz. 9.00 (Komisja Finansów i Gospodarki). W obu przypadkach radni będa obradować w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Widuchowa ul. Grunwaldzka 8.

Ciąg dalszy nastąpi

Piotr Waydyk

 

Porządek obrad i prognoza wydarzeń:

Sprawy organizacyjne
1) 
Otwarcie XV Sesji Rady Gminy.
2) Stwierdzenie quorum.
3) Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
4) Przyjęcie protokołu z XIV Sesji Rady Gminy.

Prognoza: W przeszłości bywało już tak, że podczas ustalania porządku obrad, a nawet przy przyjmowaniu protokołu z poprzedniej sesji, radni potrafili toczyć długie dyskusje. Ciężko tu wyrokować, ale tymm razem z dużym prawdopodobieństwem też tak może być.

Sprawozdania i informacje
5) 
Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie od 26 września 2016 r. do 2 listopada 2016 r. wraz z informacją o wykonaniu uchwał rady.

Najprawdoodobniej to w tym punkcie może być poruszony temat Związku Gmin Dolnej Odry. Jeżeli nie w tym, to informacja o sytuacji w ZGDO, będzie na pewno omawiana podczas tej sesji. 
 

6) Informacje z dokonanych analiz oświadczeń majątkowych.

Być bohaterem w tym punkcie  na pewno chluby radnemu nie przyniesie.


7) Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Widuchowa w roku szkolnym 2015/2016.

Pytania ze strony radnych będą zaskoczeniem. Trener Górski, patron naszego gimnazjum, zwykł kiedyć powiedział po nieudanym mundialu w Korei do trenera Engela: "skoro jest tak dobrze, to dłaczego jest tak źle?"

Podjęcie uchwał
8) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2016.

    Prognoza: Radni kasę na drogę do Bolkowic uchwalą i zrobią to jednogłośnie. Wysoce niepolitycznie będzie wstrzymać się od głosu, nie wspominając już o głosowaniu przeciw. Nikt jednak nie wie dziś ile trzeba będzie dodatkowo wysupłać. Ba, nawet projekt uchwały nie znajduje się na BIP-ie, bo znaleźć się nie może, gdyż ile trzeba będzie zapłącić dodatkowo, dowiemy się wszyscy po 8 rano przed sesją. Najpierw projekt będzie musiała zaopiniować właściwa komisja. Wiuęc przerwa w obradach wydaje się  być nieunikniona. Może też tak sie zdarzyć, żę żadna firma nie złoży swojej oferty i wtedy w tym roku trzeba będzie zaniechać tej inwestycji w tym roku.


9) Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok.
10) Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
11) Podjęcie uchwały w sprawie opłaty prolongacyjnej.

   Prognoza: Trudno sie spodziewać wielkiej dyskusji na trzema powyższymi uchwałami podatkowymi. Moim zdaniem przejdą, ale niejednogłośnie.


12) Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę Nr XII/112/2016 Rady Gminy Widuchowa z dnia 16 maja 2016 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
13) Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę Nr XII/113/2016 Rady Gminy Widuchowa z dnia 16 maja 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
14) Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę Nr XII/114/2016  Rady Gminy Widuchowa z dnia 16 maja 2016 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
15) Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę Nr XII/115/2016 Rady Gminy Widuchowa z dnia 16 maja 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
16) Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę  Nr XII/116/2016 Rady Gminy Widuchowa z dnia 16 maja 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
17) Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę Nr XII/117/2016 Rady Gminy Widuchowa z dnia 16 maja 2016 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi pozbywania się z terenu nieruchomości odpadów komunalnych na terenie Gminy Widuchowa.

     Prognoza: Powyższe projekty uchwał przejdą. Może jednak się zdarzyć, że niejednogłośnie. Nie wszyscy radni mogą być zadowoleni, że Gmina Widuchowa nie ma możliwości wyjścia z ZGDO i sama zająć się swoimi śmieciami. Wiele zależy też od wcześniejszej dyskusji na temat ZGDO przy sprawozdaniu wójta.


18) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Czarnówko na lata 2016 – 2020.
19) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Dębogóra na lata 2016 – 2020.
20) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kłodowo na lata 2016 – 2020.
21) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Krzywin na lata 2016 – 2020.
22) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Lubicz na lata 2016 – 2020.
23) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Marwice na lata 2016 – 2020.
24) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Ognica na lata 2016 – 2020.
25) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Pacholęta na lata 2016 – 2020.
26) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Rynica na lata 2016 – 2020.
27) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Żarczyn na lata 2016 – 2020.
28) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Żelechowo na lata 2016 – 2020.

Prognoza: Plany przejdą, bo muszą. Jest to warunek konieczny do złożenia przez gminę wniosku do PROW w połowie listopada na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni. Wczęsniej powyższe zmiany w planach uchwaliły  zebrania wiejskie w poszczególnych miejscowościach, które odbyły się w ubiegłym tygodniu.


29) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/150/2016 Rady Gminy Widuchowa z dnia 26 września 2016 r. w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Widuchowa z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na rok 2017.

Prognoza: Uchwałą przejdzie jednogłośnie i bez dyskusji.


30) Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Widuchowa.

Prognoza: Uchwałą przejdzie jednogłośnie i bez dyskusji.


31) Podjęcie uchwały w sprawie kontynuacji dzierżawy tej samej nieruchomości gruntowej z tym samym dzierżawcą stanowiącej własność Gminy Widuchowa.

Prognoza: Uchwałą przejdzie jednogłośnie i bez dyskusji.


32) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego z członkostwa w  Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Widuchowa oraz zmiany uchwały Nr II/3/2014 Rady Gminy Widuchowa z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.
33) Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej.
34) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr I/4/2002 Rady Gminy Widuchowa z dnia 19 listopada 2002 roku w sprawie ustalenia maksymalnych składów komisji.
35) Podjęcie uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej.
36) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym i sołtysom.
37) Podjęcie uchwały w sprawie skargi dotyczącej działalności Dyrektora Szkoły Podstawowej w Krzywinie.
38) Podjęcie uchwały w sprawie skargi dotyczącej działalności Dyrektora Szkoły Podstawowej w Krzywinie.

Interpelacje, zapytania, wnioski
39) Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
40) Interpelacje radnych.
41) Zapytania radnych.
42) Wolne wnioski.
43) Ustalenie terminu XVI Sesji Rady Gminy Widuchowa.
44) Zamknięcie obrad

Piotr Waydyk

Podziel się:

Oceń:


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu _______. _________ z siedzibą w ________ jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Pozostałe