XXIII Sesja RG Widuchowa * Obrady trwały około 5 godzin. Dostępnych jest już 10 filmów

  • 20.09.2017, 09:16 (aktualizacja 22.09.2017, 06:55)
  • Piotr Waydyk
XXIII Sesja RG Widuchowa * Obrady trwały około 5 godzin. Dostępnych jest…
Była to jedna z najciekawszych sesji w tej kadencji samorządu Gminy Widuchowa. Najważniejsze poruszane sprawy to: kłopoty z rozpoczęciem inwestycji "przebudowa Bulwarów Rybackich" na skutek wadliwego projektu, ujawnienie protokołu pokontrolnego NIK, skarga na dyrektora SP Krzywin, dookoptowanie do składu komisji rewizyjnej radnego Janusza Kulki oraz podjęcie kolejnej uchwały o wyjściu Gminy Widuchowa z ZGDO.

Porządek obrad:
1. Otwarcie XXIII Sesji Rady Gminy.

Obrady otworzył przewodniczący Bogdan Kosmalski około godz. 9.15


2. Stwierdzenie quorum.

Przewodniczący Kosmalski stwierdził quorum. W obradach uczestniczy 13 radnych. Nieobecni są radni Zbigniew Dwojak i Marcin Janiak. 


3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

Radny Łowicki zgłosił wniosek o zmianę  porządku obrad, który oczywiście przepadł politycznie.  5 radnych było za (Łowicki, Filipiak, Merski, Boruta, Kulka), 7 było przeciw (Pomykła, Malik, Hasiuk, Gęsiak, Nazar, Jankowska, Kosmalski), 1 wstrzymujący (Puzik). Wideo w przygotowaniu.


4. Przyjęcie protokołu z XXII Sesji Rady Gminy.

Protokół został przyjęty bez dyskusji 12 głosami za i przy jednym wstrzymującym (Malik).


5. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie od 26 lipca 2017 r. do 20 września 2017r. wraz z informacją o wykonaniu uchwał rady.

    To jeden z najciekawszych momentów tej kadencji samorządu. Najpierw wójt Anna Kusy-Kłos przedstawiła sprawozdanie.

     Później głos zabrała kierownik referatu inwestycji Dorota Koleda, która przedstawiła problemy przy realizacji inwestycji Bulwary Rybackie. Oberwało się przy okazji byłemu wójtowi  oraz jego "nadwornemu projektantowi".  Temat niezwykle ciekawy, stąd odsyłam już wszystkich do obejrzenia wideo, które przygotuję jeszcze dziś.

W tym samym punkcie wyskoczył także temat kontroli NIK, a co za tym idzie, nieprawidłości w działalności ZGK.

Przy okazji radni mieli okazje poznać nową Dyrektor ZGK Agnieszkę Tarka.

6. Informacja Przewodniczącego Rady o przebiegu pracy Rady w okresie międzysesyjnym.

Informacje przedstawił przewodniczący Kosmalski. 


7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Odpowiedzi przedstawiła wójt Anna Kusy-Kłos. 


8. Interpelacje radnych.

Z zapytaniami i wnioskami wystąpili radni Nazar i Malik, a z sołtysów Kosmalski z Dębogóry. 


9. Wolne wnioski.

Tu przewodniczacy zarządził przerwę.

Obrady zostały wznowione o 11.10

Podjęcie uchwał:
10. Rozpatrzenie projektu uchwały  w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2017.

Projekt uchwały przedstawił skarbnik Marcin Bachta. Uchwałę radni podjęli jednogłośnie i bez dyskusji.


11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Widuchowa.

Projekt uchwały przedstawił skarbnik Marcin Bachta. Uchwałę radni podjęli jednogłośnie i bez dyskusji.


12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Krzywinie.

Stanowisko Komisji Rewizyjnej przedstawił jej wiceprzewodniczący Sebastian Pomykała. Rozgorzała długa dyskusja. Oczywiście będzie dostępny cały zapis wideo. 

Ostatecznie wynik głosowanie jest jak najbardziej polityczny. 8 (oktet) do 5 że skarga jest bezzasadna.

Film: Skarga cz. 1

Film: Skarga cz.2


13. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia maksymalnych składów komisji.

Radni przyjęli uchwałę przy jednym wstrzymującym.


14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej.

Radni przyjęli uchwałę przy jednym wstrzymującym. Do składu komisji została dookoptowany radny Janusz Kulka. Teraz komisja rewizyjna będzie pracować w składzie 6-osobowym.


15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym i sołtysom.

W tym politycznym głosowaniu ponownie 5 do 8 przeciw podjęciu tej uchwały.


16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu  utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Widuchowa.

Uchwała przeszła jednogłośnie.


17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu określającego zasady i tryb korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Widuchowa.

Uchwała przeszła jednogłośnie przy obecności 12 radnych (radna Malik opuściła na chwilę salę obrad)


18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Widuchowa.

Uchwała przeszła jednogłośnie. 


19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność  Gminy Widuchowa.

Uchwała przeszła jednogłośnie. 


20. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Widuchowa.

Uchwała przeszła jednogłośnie. 

21. Projekt uchwały o wyjściu Gminy Widuchowa z ZGDO.

      W ostatniej chwili pod obrady sesji weszła kolejna uchwała dotycząca wyjścia Gminy Widuchowa z ZGDO. Dyskusja była gorąca, ale głosowanie niemal jednomyślne. Wstrzymało się trzech radnych (Kosmalski, Hasiuk i Malik).

Zakończenie:
21. Ustalenie terminu XXIV Sesji Rady Gminy Widuchowa.


22. Zamknięcie obrad.

Piotr Waydyk

Podziel się:

Oceń:


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu _______. _________ z siedzibą w ________ jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Pozostałe