XXI Sesja RG Widuchowa * Przebieg 6-godzinnej sesji na bieżąco (dostępnych jest 9 filmów wideo)

  • 26.06.2017, 09:02 (aktualizacja 29.06.2017, 00:50)
  • Piotr Waydyk
XXI Sesja RG Widuchowa * Przebieg 6-godzinnej sesji na bieżąco (dostępnych…
Dziś po godz. 9.00 w Urzędzie Gminy Widuchowa ul. Grunwaldzka 8 (sala konferencyjna) odbyła się XXI Sesja Rady Gminy Widuchowa. Konieczność organizacji sesji do końca czerwca w celu "skwitowania" włądzy za poprzedni rok budżetowy wymuszają przepisy prawa. Tegoroczna tzw. sesja absolutoryjna odbywa sie niejako w cieniu Jarmarku Widuchowskiego, który zakończył się w niedzielę nad ranem. Tym razem wójt Anna Kusy-Kłos nie miała problemu z uzyskaniem absolutorium? Na 12 obecnych radnych 11 głosowało za udzieleniem absolutorium. Tylko przewodniczący Kosmalski wstrzymał się od głosu! Wcześniej podczas obrad komisji od głosu wstrzymała się jedynie radna Malik, dziś nieobecna. Po raz pierwszy nie była potrzebna misja ratunkowa, w której do tej pory uczestniczyły radne Magdalena Puzik, ewentualnie radna Katarzyna Nazar. Ukłąd głosów, dziś 7 do 5 dla opozycji wobec wójta (nieobecni są także radni Zbigniew Dwojak i Marcin Janiak), miał znaczenie tylko przy skardze na kierownika GOPS i to nie do końca, gdyż radny Filipiak głosował jak opozycja.

Porządek obrad:

1. Otwarcie XXI Sesji Rady Gminy.

Obrady otworzył przewodniczący Bogdan Kosmalski, .....


2. Stwierdzenie quorum.

...... który stwierdził quorrum 12 radnych. Nieobecni są radni Agnieszka Malik, Zbigniew Dwojak i Marcin Janiak.


3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.


4. Przyjęcie protokołu z XX Sesji Rady Gminy.

Protokół z XX Sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie.


5. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie od 29 maja 2017 r. do 26 czerwca 2017 r. wraz z informacją o wykonaniu uchwał rady.

   Sprawozdanie przedłożyła wójt Anna Kusy-Kłos.

Jedyne pytanie do sprawozdania miał przewodniczacy Bogdan Kosmalski, który pytał o sytuację w ZGDO, a konkretnie o posiedzenie komisji rewizyjnej, której członkiem jest wójt Anna Kusy-Kłos. Inne pytanie dotyczyło remontu szatni na boisku Łabędzia.

  Sporą niespodzianką był podarunek od delegacji niemieckiej z Gehrde dla Rady Gminy Widuchowa
 

6. Informacja Przewodniczącego Rady o przebiegu pracy Rady w okresie międzysesyjnym.

   Sprawozdanie przedstawił przewodniczący Bogdan Kosmalski. Następnie poprosił radnego Marcina Łowickiego, aby zreferował posiedzenie ZGDO, w którym uczestniczył jako oficjalny delegat Rady Gminy Widuchowa. Więcej o sytuacji w ZGDO radni dyskutowali w punkcie wolne wnioski i podczas uchwały zmieniającej na samym końcu sesji. 


7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

   Na prośbę radnego Januszę Kulkę, w związku z wyraźną niedyspozycją zdrowotną wójt Anny Kusy-Kłos, ten punkt referował sekretarz Andrzej Stachura. 


8. Interpelacje radnych.

Nie było.


9. Zapytania radnych.

      Pytania zadali radne Nazar, Hasiuk i Puzik. Odpowiedzi udzielili radny Łowicki, wójt Kusy-Kłos, skarbnik Bachta i kierownik referatu inwestycji, strategii i rozwoju Dorota Koleda. Z tej dyskusji wynika, że obraz gospodarki finansowej w ZGDO jest więcej niż dramatyczny. (wideo w przygotowaniu)


10. Wolne wnioski.

     W wolnych wnioskach również tylko pojawił się temat śmieciowy. Na koniec tego punktu pod wpływem dyskusji nieoczekiwanie wójt Anna Kusy-Kłos złożyła wniosek formalny o wprowadzenie do porządku sesji uchwały zmieniającej wcześniejszą uchwałę o wyjściu z ZGDO. Wniosek przeszedł bezwzględną większością głosów 8 "za", jeden "przeciw" (Bogdan Kosmalski) i przy 3 "wstrzymujących". Projektem uchwały zajęły sie w przerwie obie komisje rady. Obie  zaopiniowały projekt uchwały niejednogłośnie pozytywnie. To rokuje, że uchwała może przejść większością głosów. Głosowanie odbyło się na końcu sesji. Poniższy film zawiera godzinną dyskusję na temat ZGDO. 


11. Przedstawienie wyników kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną.

Ten punkt po przerwie przedstawiła przewodnicząca komisji Jadwiga Hasiuk przy wsparciu członka komisji radnego Dariusza Filipiaka. Wystąpienie radnej Hasiuk trwało ponad godzinę. Radna odczytała kilka protokołów pokontrolnych (wideo w przygotowaniu).

Podjęcie uchwał:

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania  finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Widuchowa za 2016 r.

Sprawozdanie przedstawił szczegółowo skarbnik Marcin Bachta. Z uwagi na obszerność sprawozdania, wkrótce na łamach e-widuchowa oraz w nagraniu wideo odniosę się do najważniejszych aspektów ujętych w sprawozdaniu. 

Skarbnik odczytał pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej. Ta uchwała przeszła jednogłośnie "za" (wideo w przygotowaniu)

W tym momencie o przerwę zawnioskowała radna Gęsiak. Przerwa została zaakceptowana przez przewodniczacego Kosmalskiego. Przewidywany wynik głosowania wobec obwieszczenia przerwy nad absolutorium to 8 za i 4 wstrzymujące. Znamienne było to, że radna Puzik nie pierwszy raz nie wyszła razem z koleżankami i kolegami z klubu. Do pozytywnego zaopiniowania absolutorium potrzebna jest  bezwzględna liczba głosów, czyli 8. Pytanie było kto jeszcze poza radna Puzik?


13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Widuchowa z tytułu wykonania budżetu za 2016 r.

   Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem po przerwie przedstawił sekretarz Stachura. Radna Hasiuk przedstawiła protokół  pokontrolny. Komisje zaopiniowały pozytywnie projekt uchwały. Wstrzymała się wtedy jedynie nieobecna dziś radna Malik. Radny Merski wygłosił laudację na temat realizacji budżetu przez wójt Annę Kusy-Kłos.

Ostatecznie wójt otrzymała absolutorium 11 "za" i przy jednym "wstrzymującym" (przewodniczący Kosmalski).

(wideo w przygotowaniu)


14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2017.

Projekt przedstawił skarbnik Bachta. Projekt uchwały przeszedł jednogłośnie i bez dyskusji.


15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Widuchowa.

Projekt przedstawił sekretarz Stachura. Wątpliwości co do zasadności podjęcia tej uchwały wyraził radny Łowicki. Po wymianie zdań z sekretarzem i radcą prawnym, radny ostatecznie wycofał się z zamiaru złożenia wniosku o zdjęcie uchwały z porządku obrad. Ostatecznie  za podjęciem uchwały głosowało 11 radnych, a jeden był przeciw (konsekwentnie radny Łowicki).


16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Widuchowej.

Film nr 1:  Stanowisko komisji rewizyjnej przedstawiła jej przewodniczaca Hasiuk. Komisja uznała, że skarga jest bezzasadna. Dyskusję wywolał radny Łowicki, który miał pytania do kierownika GOPS. Przewodnicząca nie zaprosiła na sesję pani kierownik, o co wnioskował radny na komisji. Niestety pani kierownik znajdowała się już poza urzędem. Radna Hasiuk odczytała uzasadnienie do uchwały.

 

Film nr 2 (w przygotowaniu): Głos w dyskusji zabrali radny Łowicki, wójt Anna Kusy-Kłos, radni Kulka i Merski. W rolę rzecznika kierownika GOPS i radnej Malik wcieliła się jedynie radna Hasiuk - szefowa "bezstronnej" komisji rewizyjnej. 

         Ostatecznie Rada Gminy Widuchowa uznała, że skarga jest bezzasadna. 7 radnych głosowało "za" (Kosmalski,Hasiuk, Jankowska, Gęsiak, Pomykała, Nazar, Filipiak), 1 "przeciw" (Łowicki), 3 "wstrzymało" się od głosu (Kulka, Boruta i Merski), a jeden nie uczestniczył w głosowaniu (Puzik).


17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi na Radną Rady Gminy Widuchowa.

            Projekt uchwały przedstawiła radna Hasiuk. Wynikało z tego, że Rada Gminy nie jest właściwym ciałem do rozpatrzenia tej skargi. Radni 11 głosami przychylili sie do tej opinii. Tylko radny Merski wstrzymał sie od głosu.

18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały o wyjściu Gminy Widuchowa z ZGDO.

           Generalnie radni większością głosów w ten sposób rekomendowali wójt, aby gmina pozostała w ZGDO. Innego zdania był przewodniczący Kosmalski, który - jak udowodniła ta sesja - pozostaje w swoich sądach i przewidywaniach coraz bardziej osamotniony (wideo w przygotowaniu). 

Piotr Waydyk

Podziel się:

Oceń:


Komentarze (7)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu _______. _________ z siedzibą w ________ jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
Arkadiusz Śmiałkowski
Arkadiusz Śmiałkowski 01.07.2017, 18:53
Tak jak pisałem wczesniej dziś otrzymałem uzasadnienie bezzasadnosci skargi na Radną Malik więc komplet dokumentów trafia do Wojewody Zachodniopomorskiego w zał również płyta z nagraniami z posiedzeń pseudo utajnionej (płatnej) Komisji Rewizyjnej poczekamy na efekty i moze konsekwencje , które aż cisną się do działania .............cdn
arkadiusz_smialkowski
arkadiusz_smialkowski 29.06.2017, 12:53
częśc 2 to kolejna żenada Radnej Hasiuk kolejne kłamstwa......panie z Gops były oficjalnie na wywiadzie a wywiad z mojązoną był przeprowadzony w obecnosci (BEZ) Radnej Malik jak tak mozna kłamać oczywićie na ogólnym forum Jedyny kompetentny Radny Łowicki ,Merski Kulka zasługują na szacunek w działaniu lecz ich siła przebicia była niska na nagraniu Komisji Rewizyjnej jest powiedziane jasno że Przewowdnica nie ma obowiązku udzielania mi informacji na temat zeznan Kier GOPS oraz Radnej Malik . Zwykła klika która próbuje zamiatac pod dywan ludzkie zwykłe sprawy lecz wszystko do czasu gdyz materiał w przygotowaniu ,otworzy oczy wyborcom jak i samum radnym
Arkadiusz Śmiałkowski
Arkadiusz Śmiałkowski 28.06.2017, 22:38
oczywiście pani kierownik wymknęła się bokiem ..gdyż pytania by ją chyba przerosły......rozumiem ,ze bronimy swoich ......
Piotr Waydyk
Piotr Waydyk 28.06.2017, 13:00
Ja ze swej strony dodam, że imponuje mi w panu Arku jedno. Otóz ma odwage podpisywania sie pod swoimi tekstami. Faktycznie odrzucam wiele anonimowych śmieci pomawiających inne osoby, albo z prośbą (czasem żadaniem), abym to ja to ucznił w ich "anonimowym" imieniu. Nie dam się wciągnąć w tą grę. Ludzie miejcie odwagę na publiczna dyskusję, jeśli dotyczyć ona będzie osób publicznych i sprawowanej przez nich włądzy w naszym imieniu. Pamiętajmy, że życie prywatne tych osób kompletnie mnie nie interesuje i tu mogą czuć się bezpiecznie od e-widuchowa, gdy tylko przekroczą mury swoich domów. Znam jednak pewien portal, wychwalany przez Wysokiego Dostojnika Kościelnego, że jest rzetelny. Odsyłąm więc wszystkich anonimowych frustratów na jego łamy. Tam można wylać swoją nienawiść do bliźnich i liczyć na szybkie rozgrzeszenie. Ale nie u mnie!
Arkadiusz Śmiałkowski
Arkadiusz Śmiałkowski 28.06.2017, 22:47
pracownice GOPS nie poinformowały mnie ,ze osobą trzecią będzie Radna Malik Pani Jurkowska zapytała tylko czy wyraze zgodę na pobyt praktykantki
Śmiałkowski Arkadiusz
Śmiałkowski Arkadiusz 28.06.2017, 12:46
widać koniecznością jest blokowanie przez moderatora pewnych komentarzy, skoro brak komuś cywilnej odwagi aby się podpisać? to na ile moze byc ważna taka wiadomość podstawą to jest kostruktyktywne wypowiedzenie się, konstatacja swej wypowiedzi ..wtedy moze warto podejmować dyskusje w przeciwnym razie ,to nic dziwnego że śmieci lądują tam gdzie ich miejsce wraz w pseudo pisarzami ......
arkadiusz_smialkowski
arkadiusz_smialkowski 26.06.2017, 21:23
Temat skargi na kierownika GOPS oraz radną Malik był z góry przesądzony(skarga bezzasadna) zwykłe kolesiostwo i zarabianie na posiedzeniach śmiesznej Komisji Rewizyjnej dziwne ,że nie mozna było zadać pytań i z pewnością nie będzie można..i tu właśnie pojawia się problem gdyż upoważniam redakcję do upublicznienia nagrań z posiedzenia Komisji jak również czekam na oficjalne uzasadnienie w temacie złożonej skargi może szanowna Hasiuk w uzasadnieniu poinformuje mnie kto jest władny w ukaraniu Radnej Malik która jak wiadomo biegała po domach jako kandydatka na pracownika GOPS i zbierała dane osobowe jak i wrażliwe....nie składam broni Już o czałej zaistniałej sytuacji został poinformowany Wojewoda Zachodniopomorski czekam tylko na dosłanie uzasadnienia . Wielkimi krokami nadciąga śmieszny dziwny system ,który z pewnością wielu z nas pamięta. Zauważyć można że już niektórzy Radni zaczynają szykować sobie grunt w przyszłych wyborach lecz mam nadzieję ,że mieszkańcy docenią siłę mediów i przeanalizują konstruktywnie działania Radnych ,a szczególnie przewodniczącego,jak i jego oktetu.

Pozostałe