XX Sesja RG Widuchowa * Przebieg obrad punkt po punkcie. Dostępne są niemal wszystkie filmy (11 z 12)

  • 29.05.2017, 09:10 (aktualizacja 31.05.2017, 18:03)
  • Piotr Waydyk
XX Sesja RG Widuchowa * Przebieg obrad punkt po punkcie. Dostępne są niemal…
O godz. 9.12 rozpoczęła obrady XX Sesja RG Widuchowa. Przebieg obrad punkt po punkcie poniżej. Najciekawsze punkty wyróżniłem czerwona czcionką.

Porządek obrad:

1. Otwarcie XX Sesji Rady Gminy.

Obrady otworzył Przewodniczący Rady Bogdan Kosmalski.


2. Stwierdzenie quorum.

Na sesji obecnych było 14 radnych. Nieobecny był radny Zbigniew Dwojak.


3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

Uwagi miał jedynie radny Marcin Łowicki. Jego obawy rozwiął jednak przewodniczący Kosmalski. Porządek obrad przeszedł w konsekwencji jednogłośnie.


4. Przyjęcie protokołu z XIX Sesji Rady Gminy.

Porządek obrad przyjęto 13 głosami "za" przy jednym wstrzymującym (radny Kulka).


5. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie od 27 marca 2017 r. do 29 maja 2017 r. wraz z informacją o wykonaniu uchwał rady.

Wójt Anna Kusy-Kłos przedstawiła swoje sprawozdanie. 

    Tu między innymi były informacje o przygotowaniu kolejnych inwestycji, w tym pokazana została wizualizacja rewitalizacji 3 zabytkowych kamienic w Widuchowej. Ponadto była odpowiedź na temat funkcjonowania strzelnicy sportowej w Widuchowej. Wójt odczytała także list przewodniczącego Kosmalskiego skierowany do wójt Anny Kusy-Kłos w sprawie ograniczania mu dostępu do informacji publicznych. Wójt odczytała swoją odpowiedź.

Na koniec wójt zarzuciła radnej Malik niestosowne zachowanie w miejscu publicznym wobec sekretarza Andrzeja Stachurę podczas posiedzenia komisji rewizyjnej. Na prośbę radnego Filipiaka wójt odczytała notatkę służbową z tegoż posiedzenia, która stała sie kanwą wystąpienia wójt w obronie sekretarza.  Głos w sprawie zabrali jeszcze tylko radni Hasiuk i Merski.

Film nr 1: Wójt Anna Kusy-Kłos o niepokojącym i niestosownym zachowaniu radnej Agnieszki Malik


Film nr 2: Notatka służbowa dotyczaca zachowania radnej Malik odczytana przez wójta na wniosek radnego Filipiaka oraz ostra wypowiedź radnego Merskiego

6. Informacja Przewodniczącego Rady o przebiegu pracy Rady w okresie międzysesyjnym.

Przewodniczący przedstawił swoje sprawozdanie. Poruszył temat m.in. sprawę strzelnicy sportowej, odpowiedzi wójta na jego zapytanie. Przewodniczacy Kosmalski odczytał na prośbe radnej Gęsiak zapytanie radnego Merskiego i odpowiedź jaka otrzymał w sprawie rozpatrywania skargi obywatela na kierownika GOPS Widuchowa. 


7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Wójt Anna Kusy-Kłos odczytała odpowiedzi 


8. Interpelacje radnych.

Nie było


9. Zapytania radnych.

Nie było


10. Wolne wnioski.

W wolnych wnioskach głos zabrali radni Hasiuk (boisko w Rynicy), Kulka (cmentarze komunalne), Łowicki, Kosmalski, Puzik, Merski, wót Anna Kusy-Kłos (ZGDO). Szczególnie ta druga sprawa wywołała gorąca dyskusję radnych (wideo w przygotowaniu)

Radny Łowicki zapytał się, czy będzie odpowiedź na jego zapytanie w sprawie kosztów procesów sądowych w Szkole Podstawowe w Krzywinie. Wójt na ten czas nie udzieliła odpowiedzi i powiedziała, że sprawa jest w toku. (wideo w przygotowaniu)

Radni i sołtysi poruszyli tematy dróg gminnych i powiatowych (wideo w przygotowaniu)

O 11.15 przewodniczący ogłosił przerwę w obradach.

Po przerwie o godz. 11.30 radni wznowili obrady. Rozpoczęło się krótkim oświadczeniem radnego Łowickiego z sprawie ZGDO. Po tym wystąpieniu Przewodniczący zamknął punkt "wolne wnioski" i zarządził przystąpienie do procedowania nad projektami uchwał.

Podjęcie uchwał:

11. Projekt uchwały Nr XX/227/2017 w sprawie Karty Samorządności.

Projekt uchwały przedstawił sekretarz Stachura. Nie było dyskusji. Radni podjęli uchwałę jednogłośnie 14 głosami "za".


12. Projekt uchwały Nr XX/228/2017 w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Widuchowa.

     Projekt uchwały przedstawił sekretarz Andrzej Stachura. Dyskusja była tylko w sprawie, czy odczytywać wniosek o nadanie.   Nie było woli radnych, aby odczytać. Radni podjęli uchwałę jednogłośnie 14 głosami "za".


13. Projekt uchwały Nr XX/229/2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2017.

    Projekt uchwały przedstawił skarbnik Marcin Bachta. Dyskusję otworzyła wójt Anna Kusy-Kłos. Wskazała na problem, że inwestycja drogi w Marwicach nakłada się z inwestycją przeciwpowodziową na wale marwickim. Radna Malik szukała odpowiedzi, które drogi tak naprawdę wskazała swego czasu Komisja Finansów i Gospodarki w swoim protokole i w jakiej kolejności. Jej wątpliwości starała się rozwiać wójt Anna Kusy-Kłos. Głos zabrała Przewodnicząca KFiG radna Magdalena Puzik oraz członek tej komisji Marcin Łowicki. Część radnych z tzw. "oktetu Bogusia" miało wątpliwość, dlaczego droga w Marwicach, a nie inne z tej listy. Wywiązała się ciekawa dyskusja w sprawie dofinansowań na drogi. (wideo w przygotowaniu)

   Radni podjęli uchwałę jednogłośnie 14 głosami "za".  


14. Projekt uchwały Nr XX/230/2017 w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

   Projekt uchwały przedstawił skarbnik Marcin Bachta. Nie było dyskusji. Radni podjęli uchwałę jednogłośnie 14 głosami "za".  


15. Projekt uchwały Nr XX/231/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie rocznego planu pracy Komisji Samorządu i Oświaty na rok 2017.

 Projekt uchwały przedstawił sekretarz Andrzej Stachura. Dyskusji nie było. Radni podjęli uchwałę jednogłośnie 14 głosami "za".


16. Projekt uchwały Nr XX/232/2017 w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym i sołtysom.

W imieniu wnioskodawców projekt uchwały przedstawił radny Zdzisłąw Merski. W dyskusji głos zabrali tylko radni Janusz Kulka i Marcin Łowicki, 

Uchwała kolejny raz zgodnie z oczekiwaniami nie przeszła. Tym razem w stosunku 8 do 6. Przeciw byli wszyscy obecni radni z "Oktetu Bogusia".,  "za" byli wszyscy obecni radni z przeciwnego obozu.


17. Projekt uchwały Nr XX/233/2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Widuchowej.

Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Gminy Bogdan Kosmalski. Odczytał całe uzasadnienie. 

Radni uznali skargę za bezzasadną. 11 głosowało "za", nikt "przeciw", 2 "wstrzymujące" (Merski i Kulka), natomiast radna Puzik nie wzięła udziału w głosowaniu (na co dzień pracuje w GOPS-ie).

 

Piotr Waydyk

Podziel się:

Oceń:


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu _______. _________ z siedzibą w ________ jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Pozostałe