XIX Sesja Rady Gminy Widuchowa * Sprawy oświatowe zdominowały obrady. Dostępnych jest już komplet 15 filmów wideo

  • 27.03.2017, 08:59 (aktualizacja 29.03.2017, 05:58)
  • Piotr Waydyk
XIX Sesja Rady Gminy Widuchowa * Sprawy oświatowe zdominowały obrady.…
Ta sesja zapowiadała się jako najspokojniejsza od początku tej kadencji samorządu. To tylko pozory, gdyż kilka spraw nadal różni oba obozy polityczne w radzie. Tym razem na czoło wysunęły się kwestie oświatowe. Jak bumerang wraca temat ZGDO, komisji rewizyjnej oraz - delikatnie mówiąc - "dwubiegunowość" rady. Generalnie radni bardziej zajmowali się swoimi sprawami niż gminy. Kolejny raz odbyło się polityczne głosowanie, tym razem nad wnioskiem radnego Łowickiego dotyczacego kontroli w jednostce budżetowej, jaką jest Szkoła Podstawowa w Krzywinie. Z innych spraw miejscowość Polesiny formalnie została przeniesiona do obwodu Szkoły Podstawowej w Krzywinie, o co zabiegali rodzice.

Porządek obrad (kolorem czerwonym zaznaczone sa najciekawsze punkty sesji):

1. Otwarcie XIX Sesji Rady Gminy.

Obrady otworzył Przewodniczący Bogdan Kosmalski


2. Stwierdzenie quorum.

Na sesję dotarło 13 radnych. Nieobecni byli radni Zbigniew Dwojak i Marcin Janiak.


3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

Zmieniony na wniosek wójta projekt porządku obrad został przyjęty jednogłośnie.


4. Przyjęcie protokołu z XVIII Sesji Rady Gminy.

Projekt protokołu radni przyjęli jednogłośnie

Sprawozdania i informacje


5. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie od 27 lutego 2016 r. do 27 marca 2017 r. wraz z informacją o wykonaniu uchwał rady.

Sprawozdanie przedstawiła wójt Anna Kusy-Kłos.


Pytanie z sprawie ZGDO zadał przewodniczacy Kosmalski. Dyskusja radnych o ZGDO byłą bardzo ciekawa i pouczająca. Do tematu radni wrócili później jeszcze raz podczas sprawozdania przewodniczacej komisji finansów i gospodarki.

6. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Widuchowa z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego za 2016 rok – przedstawia Wójt Gminy Widuchowa Pani Anna Kusy – Kłos.

Sprawozdanie przedstawiła wójt Anna Kusy-Kłos.


7. Informacja Przewodniczącego Rady o przebiegu pracy Rady w okresie międzysesyjnym.

Przewodniczacy Kosmalski przedstawił pismo radnej Nazar w sprawie cmentarza w Pacholętach. Rozgorzała dyskusja, w której głos zabrali przewodniczący Kosmalski, sekretarz Stachura oraz radni Merski, Łowicki i Pomykała. Wideo w przygotowaniu. W dalszej części przewodniczący Kosmalski przedstwił opinię prawną w sprawie planu pracy komisji samorządu i oświaty oraz pismo prawcowników ZGK w sprawie negatywnych skutków działalności strzelnicy sportowej. 


Sprawozdanie z drugiej kamery:

8. Sprawozdanie Komisji Finansów i Gospodarki z wykonania zadania określonego w Uchwale Nr XVII/194/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zlecenia zadania Komisji Finansów i Gospodarki.

Sprawozdanie przedstawiła przewodnicząca komisji radna Magdalena Puzik.

Dyskusja w tym temacie była bardzo ciekawa. Ujęcie z pierwszej kamery.


Film z drugiej kamery:

9. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Widuchowej za rok 2016 – przedstawia Kierownik GOPS w Widuchowej Pani Maria Woźniak.

Sprawozdanie przedstawiła kierownik GOPS Maria Woźniak. 


10. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Widuchowej za rok 2016- – przedstawia Kierownik GOPS w Widuchowej Pani Maria Woźniak.

Sprawozdanie przedstawiła kierownik GOPS Maria Woźniak. Dyskusja radnych na temat sprawozdania  jest dostępna w poniższym filmie wideo.

Około godz. 11.10 przewpodniczący ogłosił przewę

Obrady wznowiono o 11.30.

Podjęcie uchwał (projekty uchwał są podlinkowane):

11. Projekt uchwały Nr XIX/220/2017 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

    Projekt uchwały omówił sekretarz Stachura, który w imieniu wójta zgłosił autopoprawkę w sprawie przynależności miejscowości Polesiny do obwodu Szkoły Podstawowej w Krzywinie. Radni bez dyskusji zaakceptowali ten stan rzeczy. W sprawie samej uchwały kurator oświaty wydał opinię pozytywną, aczkolwiek obarczoną warunkiem. Warunek ten został uwzględniony w projekcie uchwały. Radni projekt uchwały przyjęłi jednogłośnie 12 głosami "za" (w głosowaniu nie uczestniczyła radna Puzik). 


12. Projekt uchwały Nr XIX/221/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Widuchowa publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

   Ta uchwała nie została uwzględniona w  porządku obrad na wniosek wójta jeszcze przed sesją. 


13. Projekt uchwały Nr XIX/222/2017 w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Widuchowa, określenia liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

Projekt uchwały omówił sekretarz Stachura. Radni podjęli uchwalę jednogłośnie z udziałem już 13 radnych.


14. Projekt uchwały Nr XIX/223/2017 w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów do klas I szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Widuchowa zamieszkałych poza obwodami tych szkół, określenia liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

Projekt uchwały omówił sekretarz Stachura. Radni podjęli uchwalę jednogłośnie z udziałem 13 radnych.


15. Projekt uchwały Nr XIX/224/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Gminnym Przedszkolu w Widuchowej.

Projekt uchwały omówił sekretarz Stachura. Radni podjęli uchwalę jednogłośnie z udziałem 13 radnych.


16. Projekt uchwały Nr XIX/225/2017w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia nauczycieli, na które dofinansowanie jest przyznawane - na rok 2017.

Projekt uchwały omówił sekretarz Stachura. Radni podjęli uchwalę jednogłośnie z udziałem 13 radnych.


17. Projekt uchwały Nr XIX/226/2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2017.

Projekt uchwały omówił skarbnik Bachta. Radny Łowicki nieoczekiwanie zgłosił wniosek w sprawie uzupełnienia planu kontroli o kontrolę Szkoły Podstawowej w Krzywinie w sprawie kosztów spraw sądowych. Radni odrzucili wniosek. Za wnioskiem głosowało 5 radnych (Merski, Boruta, Łowicki, Kulka, Filipiak), przeciw było 6 (Kosmalski, Malik, Hasiuk, Jankowska, Gęsiak i Pomykała), wstrzymały się dwie radne (Nazar i Puzik). Dyskusja po głosowaniu była bardzo gorąca.

Radni podjęli uchwalę jednogłośnie z udziałem 13 radnych.


18. Projekt uchwały Nr XIX/227/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego do mieszkańców Gminy Widuchowa lokalu mieszkalnego nr 4 w budynku nr 2 przy ulicy Widuchowskiej w Krzywinie, stanowiącego własność Gminy Widuchowa.

Projekt uchwały omówił sekretarz Stachura. Radni podjęli uchwalę jednogłośnie z udziałem 13 radnych.

Sekretarz Stachura zabrał głos w sprawie wycofania przez wójta z porządku obrad  uchwały o likwidacji punktu przedszkolnego w Krzywinie. 

Interpelacje, zapytania, wnioski


19. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Interpelacji nie było. Było kilka  odpowiedzi na wcześniejsze zapytania.


20. Interpelacje radnych.

Interpelacji nie było.


21. Zapytania radnych, wolne wnioski

Zapytanie zgłosiła radna Nazar w sprawie drogi powiatowej do Marwic i na odcinku Czarnówko-Steklno. Radni generalnie byli zaniepokojeni ogólnie stanem dróg. Radny Łowicki wywołał temat 17 tys. PLN w zeszłym roku, które radni przyznali w Szkole Podstawowej w Krzywinie na skutek błędu szkoły.

Wrócił też temat działalności nieszczęsnej komisji rewizyjnej, który wywołała sama jej przewodniczaca Hasiuk. Radny Merski zapytał się o dokończenie inwestycji na drodze wojewódzkiej nr 122 w miejscowości Krzywin i na odcinku do Kłodowa. Radny Łowicki zaatakował przewodniczacego Kosmalskiego w sprawie złej organizacji pracy rady. Kolejne starcie nastąpiło na linii radna Malik - wójt Kusy-Kłos. (wideo w przygotowaniu).


22. Ustalenie terminu XX Sesji Rady Gminy Widuchowa.

Przewodniczący wspomniał o końcu czerwca, czyli o sesji absolutoryjnej. Z praktyki wiemy jednak, że może w zależności od potrzeb, najczęściej sesja odbywała się w przeszłości w połowie maja. Bardzo częste sa konieczne zmiany w budżecie gminy, dla których takie sesje były zwoływane.


23. Zamknięcie obrad

Sesja zakończyła się o 13.15.

Piotr Waydyk

Podziel się:

Oceń:


Komentarze (1)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu _______. _________ z siedzibą w ________ jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
Przemyślenia
Przemyślenia 28.03.2017, 21:29
Nie będę ukrywał, że moim zdaniem sprawozdanie Wójta i sprawozdanie Przewodniczącego Rady jest kolosalnie odmienne. Pani Wójt mówi co robiła w ostatnim czasie (i to jest temat do przemyśleń wszystkich Państwa nie tylko z tej sesji), a Pan Przewodniczący czyta jakieś paragrafy, których ja nie rozumiem (chyba on też) i nie chcę, bo urzędnicy są od tego. Poza tym zauważyłem, że jakaś nowość nastała, od kiedy to przewodniczący składa sprawozdanie (a jak jest w statucie?) Co do sprawozdania Pani Wójt, z tej sesji, na temat aktywności między sesjami, ale również z poprzednich sesji w tym punkcie, słuchając daty poszczególnych spotkań, to nasuwa się pytanie. Czy ona jest robotem?

Pozostałe