XIX Sesja Rady Gminy Widuchowa * Sprawy oświatowe zdominowały obrady. Dostępnych jest już komplet 15 filmów wideo

  • 27.03.2017, 08:59 (aktualizacja 29.03.2017, 05:58)
  • Piotr Waydyk
XIX Sesja Rady Gminy Widuchowa * Sprawy oświatowe zdominowały obrady. Dostępnych jest już komplet 15 filmów wideo
Ta sesja zapowiadała się jako najspokojniejsza od początku tej kadencji samorządu. To tylko pozory, gdyż kilka spraw nadal różni oba obozy polityczne w radzie. Tym razem na czoło wysunęły się kwestie oświatowe. Jak bumerang wraca temat ZGDO, komisji rewizyjnej oraz - delikatnie mówiąc - "dwubiegunowość" rady. Generalnie radni bardziej zajmowali się swoimi sprawami niż gminy. Kolejny raz odbyło się polityczne głosowanie, tym razem nad wnioskiem radnego Łowickiego dotyczacego kontroli w jednostce budżetowej, jaką jest Szkoła Podstawowa w Krzywinie. Z innych spraw miejscowość Polesiny formalnie została przeniesiona do obwodu Szkoły Podstawowej w Krzywinie, o co zabiegali rodzice.

Porządek obrad (kolorem czerwonym zaznaczone sa najciekawsze punkty sesji):

1. Otwarcie XIX Sesji Rady Gminy.

Obrady otworzył Przewodniczący Bogdan Kosmalski


2. Stwierdzenie quorum.

Na sesję dotarło 13 radnych. Nieobecni byli radni Zbigniew Dwojak i Marcin Janiak.


3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

Zmieniony na wniosek wójta projekt porządku obrad został przyjęty jednogłośnie.


4. Przyjęcie protokołu z XVIII Sesji Rady Gminy.

Projekt protokołu radni przyjęli jednogłośnie

Sprawozdania i informacje


5. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie od 27 lutego 2016 r. do 27 marca 2017 r. wraz z informacją o wykonaniu uchwał rady.

Sprawozdanie przedstawiła wójt Anna Kusy-Kłos.


Pytanie z sprawie ZGDO zadał przewodniczacy Kosmalski. Dyskusja radnych o ZGDO byłą bardzo ciekawa i pouczająca. Do tematu radni wrócili później jeszcze raz podczas sprawozdania przewodniczacej komisji finansów i gospodarki.

6. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Widuchowa z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego za 2016 rok – przedstawia Wójt Gminy Widuchowa Pani Anna Kusy – Kłos.

Sprawozdanie przedstawiła wójt Anna Kusy-Kłos.


7. Informacja Przewodniczącego Rady o przebiegu pracy Rady w okresie międzysesyjnym.

Przewodniczacy Kosmalski przedstawił pismo radnej Nazar w sprawie cmentarza w Pacholętach. Rozgorzała dyskusja, w której głos zabrali przewodniczący Kosmalski, sekretarz Stachura oraz radni Merski, Łowicki i Pomykała. Wideo w przygotowaniu. W dalszej części przewodniczący Kosmalski przedstwił opinię prawną w sprawie planu pracy komisji samorządu i oświaty oraz pismo prawcowników ZGK w sprawie negatywnych skutków działalności strzelnicy sportowej. 


Sprawozdanie z drugiej kamery:

8. Sprawozdanie Komisji Finansów i Gospodarki z wykonania zadania określonego w Uchwale Nr XVII/194/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zlecenia zadania Komisji Finansów i Gospodarki.

Sprawozdanie przedstawiła przewodnicząca komisji radna Magdalena Puzik.

Dyskusja w tym temacie była bardzo ciekawa. Ujęcie z pierwszej kamery.


Film z drugiej kamery:

9. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Widuchowej za rok 2016 – przedstawia Kierownik GOPS w Widuchowej Pani Maria Woźniak.

Sprawozdanie przedstawiła kierownik GOPS Maria Woźniak. 


10. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Widuchowej za rok 2016- – przedstawia Kierownik GOPS w Widuchowej Pani Maria Woźniak.

Sprawozdanie przedstawiła kierownik GOPS Maria Woźniak. Dyskusja radnych na temat sprawozdania  jest dostępna w poniższym filmie wideo.

Około godz. 11.10 przewpodniczący ogłosił przewę

Obrady wznowiono o 11.30.

Podjęcie uchwał (projekty uchwał są podlinkowane):

11. Projekt uchwały Nr XIX/220/2017 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

    Projekt uchwały omówił sekretarz Stachura, który w imieniu wójta zgłosił autopoprawkę w sprawie przynależności miejscowości Polesiny do obwodu Szkoły Podstawowej w Krzywinie. Radni bez dyskusji zaakceptowali ten stan rzeczy. W sprawie samej uchwały kurator oświaty wydał opinię pozytywną, aczkolwiek obarczoną warunkiem. Warunek ten został uwzględniony w projekcie uchwały. Radni projekt uchwały przyjęłi jednogłośnie 12 głosami "za" (w głosowaniu nie uczestniczyła radna Puzik). 


12. Projekt uchwały Nr XIX/221/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Widuchowa publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

   Ta uchwała nie została uwzględniona w  porządku obrad na wniosek wójta jeszcze przed sesją. 


13. Projekt uchwały Nr XIX/222/2017 w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Widuchowa, określenia liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

Projekt uchwały omówił sekretarz Stachura. Radni podjęli uchwalę jednogłośnie z udziałem już 13 radnych.


14. Projekt uchwały Nr XIX/223/2017 w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów do klas I szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Widuchowa zamieszkałych poza obwodami tych szkół, określenia liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

Projekt uchwały omówił sekretarz Stachura. Radni podjęli uchwalę jednogłośnie z udziałem 13 radnych.


15. Projekt uchwały Nr XIX/224/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Gminnym Przedszkolu w Widuchowej.

Projekt uchwały omówił sekretarz Stachura. Radni podjęli uchwalę jednogłośnie z udziałem 13 radnych.


16. Projekt uchwały Nr XIX/225/2017w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia nauczycieli, na które dofinansowanie jest przyznawane - na rok 2017.

Projekt uchwały omówił sekretarz Stachura. Radni podjęli uchwalę jednogłośnie z udziałem 13 radnych.


17. Projekt uchwały Nr XIX/226/2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2017.

Projekt uchwały omówił skarbnik Bachta. Radny Łowicki nieoczekiwanie zgłosił wniosek w sprawie uzupełnienia planu kontroli o kontrolę Szkoły Podstawowej w Krzywinie w sprawie kosztów spraw sądowych. Radni odrzucili wniosek. Za wnioskiem głosowało 5 radnych (Merski, Boruta, Łowicki, Kulka, Filipiak), przeciw było 6 (Kosmalski, Malik, Hasiuk, Jankowska, Gęsiak i Pomykała), wstrzymały się dwie radne (Nazar i Puzik). Dyskusja po głosowaniu była bardzo gorąca.

Radni podjęli uchwalę jednogłośnie z udziałem 13 radnych.


18. Projekt uchwały Nr XIX/227/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego do mieszkańców Gminy Widuchowa lokalu mieszkalnego nr 4 w budynku nr 2 przy ulicy Widuchowskiej w Krzywinie, stanowiącego własność Gminy Widuchowa.

Projekt uchwały omówił sekretarz Stachura. Radni podjęli uchwalę jednogłośnie z udziałem 13 radnych.

Sekretarz Stachura zabrał głos w sprawie wycofania przez wójta z porządku obrad  uchwały o likwidacji punktu przedszkolnego w Krzywinie. 

Interpelacje, zapytania, wnioski


19. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Interpelacji nie było. Było kilka  odpowiedzi na wcześniejsze zapytania.


20. Interpelacje radnych.

Interpelacji nie było.


21. Zapytania radnych, wolne wnioski

Zapytanie zgłosiła radna Nazar w sprawie drogi powiatowej do Marwic i na odcinku Czarnówko-Steklno. Radni generalnie byli zaniepokojeni ogólnie stanem dróg. Radny Łowicki wywołał temat 17 tys. PLN w zeszłym roku, które radni przyznali w Szkole Podstawowej w Krzywinie na skutek błędu szkoły.

Wrócił też temat działalności nieszczęsnej komisji rewizyjnej, który wywołała sama jej przewodniczaca Hasiuk. Radny Merski zapytał się o dokończenie inwestycji na drodze wojewódzkiej nr 122 w miejscowości Krzywin i na odcinku do Kłodowa. Radny Łowicki zaatakował przewodniczacego Kosmalskiego w sprawie złej organizacji pracy rady. Kolejne starcie nastąpiło na linii radna Malik - wójt Kusy-Kłos. (wideo w przygotowaniu).


22. Ustalenie terminu XX Sesji Rady Gminy Widuchowa.

Przewodniczący wspomniał o końcu czerwca, czyli o sesji absolutoryjnej. Z praktyki wiemy jednak, że może w zależności od potrzeb, najczęściej sesja odbywała się w przeszłości w połowie maja. Bardzo częste sa konieczne zmiany w budżecie gminy, dla których takie sesje były zwoływane.


23. Zamknięcie obrad

Sesja zakończyła się o 13.15.

Piotr Waydyk

Podziel się:

Oceń:


Komentarze (1)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu _______. _________ z siedzibą w ________ jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
Przemyślenia
Przemyślenia 28.03.2017, 21:29
Nie będę ukrywał, że moim zdaniem sprawozdanie Wójta i sprawozdanie Przewodniczącego Rady jest kolosalnie odmienne. Pani Wójt mówi co robiła w ostatnim czasie (i to jest temat do przemyśleń wszystkich Państwa nie tylko z tej sesji), a Pan Przewodniczący czyta jakieś paragrafy, których ja nie rozumiem (chyba on też) i nie chcę, bo urzędnicy są od tego. Poza tym zauważyłem, że jakaś nowość nastała, od kiedy to przewodniczący składa sprawozdanie (a jak jest w statucie?) Co do sprawozdania Pani Wójt, z tej sesji, na temat aktywności między sesjami, ale również z poprzednich sesji w tym punkcie, słuchając daty poszczególnych spotkań, to nasuwa się pytanie. Czy ona jest robotem?

Pozostałe