XIX Sesja Rady Gminy Widuchowa * Znany jest termin oraz porządek obrad poniedziałkowej sesji "oświatowej" (komentarz wstępny)

  • 21.03.2017, 19:47 (aktualizacja 21.03.2017, 21:07)
  • Piotr Waydyk
XIX Sesja Rady Gminy Widuchowa * Znany jest termin oraz porządek obrad…
W dniu 27 marca 2017 r. (poniedziałek) o godz. 9.00 w Urzędzie Gminy Widuchowa ul. Grunwaldzka 8 (sala konferencyjna) odbędzie się XIX Sesja Rady Gminy Widuchowa. Obrady sesji poprzedzą posiedzenia komisji stałych, których zadaniem będzie opiniowanie projektów uchwał na sesję. W czwartek 23 marca 2017 r. o godz. 10.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Samorządu i Oświaty, natomiast w piątek 24 marca 2017 r. o godz. 9.00 posiedzenie Komisji Finansów i Gospodarki. Tematyka: Opiniowanie projektów uchwał na XIX Sesję Rady Gminy Widuchowa.

Komentarz wstępny

     Już na pierwszy rzut oka widać, że sprawy oświatowe wybijają się  na czoło. Znając akurat tę działkę od podszewki, moge stwierdzić, że jeszcze jedna uchwała w każdej chwili może wzbogacić porządek obrad, której los zalezy od opinii kuratorium oświaty ( w tym przypadku kurator ma 30 dni na odpowiedź licząc od 27 lutego). A mianowicie jest to uchwała ostateczna o likwidacji punktu przedszkolnego w Krzywinie. Jest natomiast uchwała, która jest niejako następstwem tejże likwidacji, czyli  w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Widuchowa publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Nawet uchwała dotycząca zmian w budżecie głównie związana jest z oświatą, czyli zmniejszeniem subwencji oświatowej dla gminy. Sporo widzimy też poprawek i korekt w treściach uchwał. Tak naprawdę sesja nie powinna być burzliwa, chyba, że radni wejda na temat oświaty i zaczną rozdrapywać problemy, na których nie do końca się znają. 

Porządek obrad:

1. Otwarcie XIX Sesji Rady Gminy.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XVIII Sesji Rady Gminy.

Sprawozdania i informacje
5. 
Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie od 27 lutego 2016 r. do 27 marca 2017 r. wraz z informacją o wykonaniu uchwał rady.
6. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Widuchowa z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego za 2016 rok – przedstawia Wójt Gminy Widuchowa Pani Anna Kusy – Kłos.
7. Informacja Przewodniczącego Rady o przebiegu pracy Rady w okresie międzysesyjnym.
8. Sprawozdanie Komisji Finansów i Gospodarki z wykonania zadania określonego w Uchwale Nr XVII/194/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zlecenia zadania Komisji Finansów i Gospodarki.
9. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Widuchowej za rok 2016 – przedstawia Kierownik GOPS w Widuchowej Pani Maria Woźniak.
10. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Widuchowej za rok 2016- – przedstawia Kierownik GOPS w Widuchowej Pani Maria Woźniak.

Podjęcie uchwał:
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Widuchowa publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Widuchowa, określenia liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne  kryteria i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów do klas I szkół podstawowych dla których organem prowadzącym  jest Gmina Widuchowa zamieszkałych poza obwodami tych szkół, określenia liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne  kryteria i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie  ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Gminnym Przedszkolu w Widuchowej.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia nauczycieli, na które dofinansowanie jest przyznawane – na rok 2017.
17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2017.
18. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego do mieszkańców Gminy Widuchowa lokalu mieszkalnego nr 4 w budynku nr 2 przy ulicy Widuchowskiej w Krzywinie, stanowiącego własność Gminy Widuchowa.

Interpelacje, zapytania, wnioski
19. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
20. Interpelacje radnych.
21. Zapytania radnych.
22. Wolne wnioski.
23. Ustalenie terminu XX Sesji Rady Gminy Widuchowa.
24. Zamknięcie obrad

Piotr Waydyk

Podziel się:

Oceń:


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu _______. _________ z siedzibą w ________ jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Pozostałe