Komisja Finansów i Gospodarki * Radni zaopiniowali projekty uchwał na XVIII Sesję Rady Gminy. Dostępny jest komplet 6 filmów

  • 24.02.2017, 09:16 (aktualizacja 25.02.2017, 19:22)
  • Piotr Waydyk
Komisja Finansów i Gospodarki * Radni zaopiniowali projekty uchwał na…
Na komisji obecnych było 6 z 7-osobowego składu komisji; Magdalena Puzik, Marzena Gęsiak, Małgorzata Jankowska, Sebastian Pomykała, Marcin Łowicki i Zdzisł.w Merski. Poza tym fachową wiedzą radnych wspierali sekretarz Andrzej Stachura, skarbnik Marcin Bachta oraz Dyrektor ZGK Andrzej Nerć przy uchwale dotyczacej nowych taryf za wode i ścieki.

Przebieg komisji

   Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na rok 2017  i 2018. Obszerne wyjaśnienia złożył dyrektor Nerć. Szczegółowe pytania zadawali radni Merski i Łowicki, głownie w sprawie stanu wodociągów w Widuchowej. Generalnie opłata za wodę ma wzrosnąć o 5 gr za 1 m3, a za ścieki 9 gr. za 1 m3, co procentowo wynosi nieco ponad 1 procent w stosunku do biegłego roku. Komisja zaopiniowała projekt uchwały jednogłośnie "za" 

   Sekretarz i skarbnik przedstawili pismo - odpowiedź komendata powiatowego policji w sprawie samochodu zakupionego również ze środków budżetu Gminy Widuchowa. Dyskusja radnych, którzy musieli zaopiniować co do dalszych kroków wójta, była bardzo ciekawa. Niedno jest pewne, że spór powstał na linii gmina - policja. Odsyłam do załączonego filmu (wideo w przygotowaniu). Komisja ostatecznie większością głosó (5 "za" i 1 "wstrzymujący" radnego Łowickiego) wyraziła pogląd, aby utrzymać dofinansowanie przy jednoczesnym zobowiązaniu policji, aby procentowo do wysokości wkładu używała samochodu na terenie posterunku Widuchowa - Banie.

   Projekt uchwały  w sprawie zamiaru likwidacji Punktu Przedszkolnego w Krzywinie. Sekretarz Stachura omówił szeroko temat likwidacji . Komisja zaopiniowała projekt uchwały  jednogłośnie "pozytywnie". 

  Projekt uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. Sekretarz Stachura omówił projekt uchwały. Komisja zaopiniowała projekt uchwały  jednogłośnie "pozytywnie".

  Projekt uchwały  w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia nauczycieli, na które dofinansowanie jest przyznawane – na rok 2017. Sekretarz Stachura omówił projekt uchwały. Komisja po krótkiej dyskusji zaopiniowała projekt uchwały  "pozytywnie" jednogłośnie..

  Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych uczestniczących w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym. Komisja zaopiniowała projekt uchwały  jednogłośnie "pozytywnie". 

     Projekt uchwały w sprawie wystąpienia ze Związku Gmin Dolnej Odry. Temat wywołał dyskusję pomiędzy, z jednej strony Marcinem Łowickim i Zdzisławem Merskim, jako zwolennikami podjecia uchwały, a z drugiej strony Sebastianem Pomykałą jako zwolennikiem niepodejmowania tej uchwały, co wcale już nie oznacza, że radny w ogóle - jak zadeklarował podczas komisji - jest przeciwnikiem wyjścia.  Szykuje się kolejne starcie podczas sesji poniedziałkowej. Komisja większością głosów zaopiniowała negatywnie projekt uchwały: 2 głosy "za" (Łowicki, Merski), 3 głosy "przeciw" (Pomykała, Gęsiak, Jankowska) i 1 "wstrzymującym" (Puzik). Wynik głosowania sprawia, że na najbliższej sesji kolejny raz może być gorąco w kwestii ZGDO!   Widać wyraźnie, że zwolenników wyjścia raczej radykalnie nie przybywa. Gdyby głosowanie miałoby się odbyć na podstawie głosowań w komisjach, trzeba przyjąć, że może zdecydować o wyniku podczas sesji frekwencja. Gdyby była 100 procentowa, a radni głosowaliby tak samo jak na komisji, uchwała przeszłaby 8 głosami "za", 6 "przeciw" i jednym głosie "wstrzymującym", zakłądając że przewodniczacy byłby "przeciw". Wyłom w jednomyślności "oktetu Bogusia" szykują radne Puzik i Nazar. Czy do poniedziałku zmienią swoje zdanie i pójda w kierunku głosowania politycznego?   

   Radni byli jednomyślni na "tak" w sprawie projektów uchwał:

a) zmieniającej uchwałę w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego w budynku nr 29 przy ulicy Grunwaldzkiej w Widuchowej, stanowiącego własność Gminy Widuchowa,
b) zmieniającej uchwałę w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu  mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Widuchowa,
c) zmieniającej uchwałę w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Widuchowa,

d) w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego nr 4 w budynku  nr 2 przy ulicy Widuchowskiej w Krzywinie, stanowiącego własność Gminy Widuchowa, Radny Boruta zgłosił wniosek, później poparty przez całą komisje jednogłośnie, aby ograniczyć przetarg na mieszkanie tylko do mieszkańców Gminy Widuchowa,

e) w sprawie kontynuacji dzierżawy tej samej nieruchomości z tym samym dzierżawcą stanowiącej własność Gminy  Widuchowa.

f) w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności  zwierząt na terenie Gminy Widuchowa).
g) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Widuchowa na lata 2017-2022.

    Komisja zapoznała sie ponadto z projektami uchwał:

a) w sprawie rocznego planu pracy Komisji Finansów i Gospodarki na rok 2017;
b)  w sprawie rocznego planu pracy Komisji Samorządu i Oświaty na rok 2017. Radny Łowicki wyraził swoje negatywne zdanie wobec  punktu 8. dotyczącego wpisania do planu pracy komisji pracy na temat statutu gminy; 


c) w sprawie rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2017. Tu emocje wzniecił - zgodnie z oczekiwaniami - temat kontroli modernizacji budynku urzędu gminy. Temat wywołał radny Łowicki, eksczłonek komisji rewizyjnej, który zwrócił jeszcze uwagę na to, że inny punkt planu kontroli dotyczacy nierealizacji uchwały dotyczącej wyjścia z ZGDO, nie powinien znaleźć się planie pracy komisji rewizyjnej; 

d)  w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej; ten punkt będzie bardzo mocno wałkowany podczas sesji; czeka nas przestiżowe starcie na linii wójt - przewodniczący; to kolejne podejście wójta do powołania doraźnej komisji statutowej;

Komisja zakończyła się odczytaniem protokołu z posiedzenia ok. godz. 12.40.

Piotr Waydyk

Podziel się:

Oceń:


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu _______. _________ z siedzibą w ________ jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Pozostałe