XVIII Sesja Rady Gminy Widuchowa * Znany jest termin i porządek obrad

  • 22.02.2017, 09:26 (aktualizacja 22.02.2017, 10:00)
  • Piotr Waydyk
XVIII Sesja Rady Gminy Widuchowa * Znany jest termin i porządek obrad
W dniu 27 lutego 2017 roku (poniedziałek) o godz.9.00 w Urzędzie Gminy Widuchowa ul. Grunwaldzka 8 (sala konferencyjna) odbędzie się XVIII Sesja Rady Gminy Widuchowa. Wcześniej obie komisje stałe zajmą się opiniowaniem projektów uchwał. Już z zamieszczonego porządku obrad widać, że najwięcej kontrowersji i gorących dyskusji wzbudzą projekty uchwał dotyczacych planów pracy komisji, w szczególności komisji rewizyjnej, uchwały dotyczacej wyjścia gminy z ZGDO, powołania komisji statutowej oraz sprzedaży mieszkania w budynku ośrodka zdrowia w Krzywinie. Raczej nie nalezy spodziewac się kontrowersji podczas procedowania na uchwałami oświatowymi, które już na wstępie konsultacji społecznych spotkały sie z pozytywnym odbiorem społecznym.

Porządek obrad:

1. Otwarcie XVIII Sesji Rady Gminy.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XVII Sesji Rady Gminy.

Sprawozdania i informacje

5. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie od 30 grudnia 2016 r. do 27 lutego 2017 r. wraz z informacją o wykonaniu uchwał rady.
6. Informacja Wójta Gminy Widuchowa z wykonania postanowień przepisów art.36 ust. 1-3, ust.5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
7. Informacja Wójta Gminy Widuchowa z realizacji postanowień Uchwały Rady Gminy Widuchowa Nr V/43/2003 z dnia 23 kwietnia 2003 r. w sprawie określenia zasad zbywania lokali mieszkalnych ich najemcom, zmienionej Uchwałą Nr XIV/149/2016  zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zasad zbywania lokali mieszkalnych ich najemcom.
8. Raport z wykonania i efektów realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2016 roku - przedstawia Wójt Gminy.  
9. Informacja Przewodniczącego Rady o przebiegu pracy Rady w okresie międzysesyjnym.
10. Sprawozdanie z działalności Komisji Finansów i Gospodarki za 2016 rok.
11. Sprawozdanie z działalności Komisji Samorządu i Oświaty za 2016 rok.
12. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2016 rok.

Podjęcie uchwał:

13. Rozpatrzenie projektu uchwały  w sprawie zamiaru likwidacji Punktu Przedszkolnego w Krzywinie.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały  w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia nauczycieli, na które dofinansowanie jest przyznawane – na rok 2017.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rocznego planu pracy Komisji Finansów i Gospodarki na rok 2017.
17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rocznego planu pracy Komisji Samorządu i Oświaty na rok 2017.
18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2017.
19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych uczestniczących w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym.
20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na rok 2017  i 2018.
21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wystąpienia ze Związku Gmin Dolnej Odry.
22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej.
23. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego w budynku nr 29 przy ulicy Grunwaldzkiej w Widuchowej, stanowiącego własność Gminy Widuchowa.
24. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu  mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Widuchowa.
25. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Widuchowa.
26. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego nr 4 w budynku  nr 2 przy ulicy Widuchowskiej w Krzywinie, stanowiącego własność Gminy Widuchowa.
27. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie kontynuacji dzierżawy tej samej nieruchomości z tym samym dzierżawcą stanowiącej własność Gminy  Widuchowa.
28. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności  zwierząt na terenie Gminy Widuchowa.
29. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Widuchowa na lata 2017-2022.


Interpelacje, zapytania, wnioski
30. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
31. Interpelacje radnych.
32. Zapytania radnych.
33. Wolne wnioski.
34. Ustalenie terminu XIX Sesji Rady Gminy Widuchowa.
35. Zamknięcie obrad

Piotr Waydyk

Podziel się:

Oceń:


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu _______. _________ z siedzibą w ________ jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Pozostałe