Komisja Samorządu i Oświaty * Radni zaopiniowali projekty uchwał na poniedziałkową sesję. Dostępny jest pełny przekaz 9 filmów z przebiegu komisji

  • 22.02.2017, 09:06 (aktualizacja 23.02.2017, 10:00)
  • Piotr Waydyk
Komisja Samorządu i Oświaty * Radni zaopiniowali projekty uchwał na poniedziałkową…
W środę po godzinie 9.00 w Urzędzie Gminy w Widuchowej odbyło się posiedzenie Komisji Samorządu i Oświaty w sprawie opiniowania projektów uchwał na najbliższą XVIII Sesję Rady Gminy Widuchowa. Na komisji obecny był cały 7-osobowy skład: Magdalena Puzik, Agnieszka Malik, Jadwiga Hasiuk, Katarzyna Nazar, Janusz Kulka, Marek Boruta i Zbigniew Dwojak. Ponadto obecny był przez około godzinę radny Zdzisław Merski, sekretarz Andrzej Stachura (cała komisja) i dyrektor ZGK Andrzej Nerć (tylko w części dotyczącej opłat za wodę i ścieki) .

    Na wniosek radnego Janusza Kulki, pierwszy głos zabrał Dyrektor ZGK Andrzej Nerć, który  omówił projektu nowych taryf opłat na wodę i ścieki, które będa obowiązywać od drugiego kwartału bieżacego roku. 

    Ta komisja nie jest kompetentna do wyrażenia swojej opinii za pomoca głosowania, więc członkowie ograniczyli się jedynie do zapoznania się z projektem uchwały.

    Projekt uchwały  w sprawie zamiaru likwidacji Punktu Przedszkolnego w Krzywinie. Sekretarz Stachura omówił szeroko temat likwidacji . Komisja zaopiniowała projekt uchwały  "pozytywnie" przy 6 głosach "za" i jednym "wstrzymującym" (radna Malik).

    Projekt uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. Sekretarz Stachura omówił projekt uchwały. Komisja zaopiniowała projekt uchwały  "pozytywnie" przy 6 głosach "za" i jednym "wstrzymującym" (radna Hasiuk).

    Projekt uchwały  w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia nauczycieli, na które dofinansowanie jest przyznawane – na rok 2017. Sekretarz Stachura omówił projekt uchwały. Komisja po dyskusji zaopiniowała projekt uchwały  "pozytywnie" jednogłośnie..

    Projekt uchwały w sprawie rocznego planu pracy Komisji Finansów i Gospodarki na rok 2017  (jednogłośnie "za").
    Projekt uchwały w sprawie rocznego planu pracy Komisji Samorządu i Oświaty na rok 2017 . Zanim nastąpiło głosowanie radny Kulka wystąpił z wnioskiem skreślenia punktu 8. dotyczącego wpisania do planu pracy komisji pracy na temat statutu gminy. Wniosek upadł, gdyż głosowało na niego 3 radnych (Kulka, Boruta i Dwojak), a pozostali byli przeciw. tak samo było przy głosowaniu całego projektu. 
    Projekt uchwały w sprawie rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2017 (jednogłośnie "za"). Tu nastąpiły nieznaczne poprawki. 

       Projekt uchwały w sprawie wystąpienia ze Związku Gmin Dolnej Odry. Temat wywołał jak zwykle gorącą dyskusję. Radne Malik i Hasiuk zgłosiły mnóstwo  watpliwości co do zasadności podjęcia tej uchwały. Argumenty sekretarza oraz radnych Kulki i Boruty w żaden sposób nie trafiały do obu radnych. Szykuję się gorące starcie podczas sesji poniedziałkowej. Komisja większością głosów przychyliłą się pozytywnie za projektem uchwały: 4 głosy "za" (Kulka, Boruta, Dwojak i Nazar), 2 głosy "przeciw" (Malik i Hasiuk) i 1 "wstrzymującym" (Puzik). Wynik głosowania jest niespodzianką! 

    Projekt uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej. Kolejny kontrowersyjny punkt. Radni zagłosowali przeciw podjęciu uchwały. Za był jedynie radny Kulka, przeciw radne Puzik, Malik,Nazar i Hasiuk, a od głosu wstrzymali się radni Boruta i Dwojak. 

    Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności  zwierząt na terenie Gminy Widuchowa (jednogłośnie "za").
    Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Widuchowa na lata 2017-2022  (jednogłośnie "za").

    Posiedzenie opuściłą radna Katarzyna Nazar.

    Ponadto radni omówili nie głosując przy wsparciu sekretarza projekty uchwał:

a) zmieniającej uchwałę w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego w budynku nr 29 przy ulicy Grunwaldzkiej w Widuchowej, stanowiącego własność Gminy Widuchowa,
b) zmieniającej uchwałę w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu  mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Widuchowa,
c) zmieniającej uchwałę w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Widuchowa,


d) w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego nr 4 w budynku  nr 2 przy ulicy Widuchowskiej w Krzywinie, stanowiącego własność Gminy Widuchowa, Radny Boruta zgłosił wniosek, później poparty przez całą komisje jednogłośnie, aby ograniczyć przetarg na mieszkanie tylko do mieszkańców Gminy Widuchowa.


e) w sprawie kontynuacji dzierżawy tej samej nieruchomości z tym samym dzierżawcą stanowiącej własność Gminy  Widuchowa.

 

Piotr Waydyk

Podziel się:

Oceń:


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu _______. _________ z siedzibą w ________ jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Pozostałe