Dziś odbyło się posiedzenie komisji samorządu i oświaty przed zbliżającą się sesją budżetową. Relacja z obrad.

  • 28.12.2016, 09:15 (aktualizacja 28.12.2016, 18:50)
  • Piotr Waydyk
Dziś odbyło się posiedzenie komisji samorządu i oświaty przed zbliżającą…
Dziś punktualnie o godz. 9.15 rozpoczęło się posiedzenie komisji samorządu i oświaty. Obrady rozpoczęła przewodnicząca radna Agnieszka Malik. Podczas komisji obecny był komplet radnych-złonków komisji: Agnieszka Malik, Mgdalena Puzik, Katarzyna Nazar, Jadwiga Hasiuk, Janusz Kulka, Marek Boruta, Zbigniew Dwojak. Oprócz nich pojawił się przewodniczacy Bogdan Kosmalski oraz skarbnik Marcin Bachta oraz sekretarz Andrzej Stachura.

Projekty uchwał:

1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2016 - tradycyjnie kompletny projekt uchwały zostanie przedstawiony podczas sesji.

2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad ustalania i przekazywania środków finansowych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego samorządowemu zakładowi budżetowemu - projekt uchwały zaopiniowany został jednogłośnie pozytywnie.

3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Widuchowa na rok 2017 - szczegółowo projekt omówił skarbnik Marcin Bachta. Radni zadawali pytania szczegółowe. Radna Malik podważyła zasadność wydatkowania 60 tys. PLN na organizację przyszłorocznego Jarmarku Widuchowskiego. Czy w związku z tym będą jakieś poprawki do budżetu podczas sesji? A może nastąpi to w innym mniej spodziewanym miejscu? Przy okazji dowiedzieliśmy się, że od nowego roku sołtysi nie będą mogli brać zaliczek na organizację imprez i inne zadania. Radni zaopiniowali projekt uchwały pozytywnie ( "za" - 6 , "przeciw" - 0,  "wstrzymujący" - 1 radna Malik). 

4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Widuchowa - Radni uchwały zaopiniowali projekt pozytywnie ( "za" - 6 , "przeciw" - 0,  "wstrzymujący" - 1 radna Malik). 

5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej - projekt uchwały zaopiniowany został jednogłośnie pozytywnie.

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017- projekt uchwały zaopiniowany został jednogłośnie pozytywnie..

W tym momencie obrady opuściła radna Nazar.


7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017 - projekt  uchwały zaopiniowany został jednogłośnie pozytywnie..
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016 – 2019 - projekt uchwały zaopiniowany został jednogłośnie pozytywnie..
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie poparcia stanowiska Związku Gmin Śląska Opolskiego projekt uchwały zaopiniowany został jednogłośnie pozytywnie..

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zlecenia zadania Komisji Finansów i Gospodarki - komisja zapoznała się z projekt em uchwały.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały uchylającej uchwałę w sprawie wystąpienia ze Związku Gmin Dolnej Odry - Radni uchwały zaopiniowali projekt pozytywnie ( "za" - 5 , "przeciw" - 0,  "wstrzymujący" - 1 radny Boruta). .
12. Rozpatrzenie projektu uchwały uchylającej uchwałę w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały uchylającej uchwałę w sprawie wyboru metody  ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości  stawki tej opłaty.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały uchylającej uchwałę w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczaniu opłaty za gospodarowanie odpadami Komunalnymi.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały uchylającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały uchylającej uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
17. Rozpatrzenie projektu uchwały uchylającej uchwałę w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi pozbywania się z terenu nieruchomości odpadów komunalnych na terenie Gminy Widuchowa.

Projekty uchwał z pkt. 12-17 zostały  zaopiniowane jednogłośnie pozytywnie.

Posiedzenie komisji zakończyło się o godz. 12.05.

Piotr Waydyk

Podziel się:

Oceń:


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu _______. _________ z siedzibą w ________ jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Pozostałe