“Co Ty Powiesz” - Gabinet Diagnostyczno-Terapeutyczny Estera Pytel

Poznań 60-101
ul. Słowackiego 50

Na uwagę zasługuje gabinet w Poznaniu - "Co Ty Powiesz" prowadzony przez neurologopedę Esterę Pytel. Gabinet oferuję szereg usług z zakresu neurologopedii oraz logopedii, których efektem jest zwalczenie takich chorób jak afazja, jąkanie, dyzartria. W "Co Ty Powiesz" stosowane są nowoczesne, sprawdzone metody badań, diagnozy oraz leczenia. Warto zaznaczyć, iż osoba prowadząca gabinet - Pani Estera Pytel jest osobą doświadczoną, o czym świadczy wieloletnie doświadczenie w branży. Co więcej neurologopeda w Poznaniu o którym mowa posiada wiele certyfikatów, których ilość powiększa się z każdym miesiącem ze względu na ciągłe poszerzanie horyzontów.

Co Ty Powiesz na kontakt?

 • regulatory funkcji MFS
 • Kinestiotaping w logopedii i fizjoterapii stomatologicznnej
 • Nauka czytania metodą sylabową
 • Wczesna diagnoza i stymulacja logopedyczna
 • Terapia zaburzeń mowy
 • Ocena rozwoju mowy
 • Programowanie oraz stymulowanie rozwoju językowego u dzieci
 • Korekcja wad wymowy (np. kappacyzm, seplenienie, rotacyzm)
 • Terapia prowadzona zgodnie z założeniami Metody Krakowskiej
 • Terapia pedagogiczna
 • SWM-Test do badania zagrożenia dysleksją